Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Obowiązek informacyjny- rejestr wejść i wyjść

REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.) dalej RODO, informuję, iż administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie w Kędzierzynie – Koźlu reprezentowana przez dyrektora, mgr Małgorzatę Nowacką. Sposób kontaktu:

tel. 77 483 56 32, mail psp6@kedzierzynkozle.pl

listownie na adres:

ul. 1 Maja 3

47 – 220 Kędzierzyn – Koźle Inspektorem danych jest Iwona Szymczyk – Wiaderek (mail iodpsp6@op.pl).

Podstawy prawne i cel przetwarzania Państwa danych:

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO w związku z1 pkt. 14 ustawy Prawo Oświatowe.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, a przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.

Przysługujące Państwu uprawnienia:

1. Dostęp do treści danych osobowych, w tym kopii tych danych.

2. Sprostowania w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne.

3. Żądanie do usunięcia danych osobowych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Obowiązek podania danych jest dobrowolny, jednak jego brak uniemożliwi wejście na teren budynku.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dziennik elekroniczny

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

 

list gratulacyjny za prymusa opolszczyzny

Podziękowanie

Certyfikat ukończenia projektu edukacyjnego CZytam z klasą

 

Podziekowanie dla szkoły za udział w akcji Gorączka Złota-edycja 2020

 

Podziękowanie dla szkoły za udział w Międzynarodowym Konkursie KANGUR  -edycja 2019/202

Podziękowanie dla szkoły za udział w projekcie " Razem przepisujemy Biblię"-maj 2020

Certyfikat potwierdzający udział w XII edycji programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie edykacyjnym "Lepsza Szkoła " edycja 2019/2020

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Jeden Naród Ponad Narodami"

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Szkoła do hymnu" -rok szkolny 2019/2020

Dyplom potwierdzający udział szkoły w akcji "Szkoła pamięta" -rok szkolny 2019

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w Kongresie Oświatowym-Harmonia Edukacji 2019

Dyplom za zajęcia I miejsca  w II Międzyszkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich 2019

Dyplom za zajęcia III miejsca  na Festiwalu Praw Człowieka 2019

Podziękowanie od Publiczenego Przedszkola nr 5 za przeprowadzenie Bajkowego Balu Karnawałowego 2019

Dyplom za udział szkoły w akcji " Rekord dla Niepodległej" 2018

Dyplom  dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 za I miejsce w plebiscycie NTO " Szkoła Roku"

Certyfikat  potwierdzający udział szkoły w projekcie Lepsza Szkoła 2017/2018 

Podziękowanie od Rejonowego Oddz. PCK w Kędzierzynie za współpracę na rzecz innych  osób

Podziękowania Prezydenta M. Kędzierzyna-Koźla dla dyrektora szkoły za akcję Gorączka Złota 2018

List gratulacyjny GRUPY AZOTY dla dyr. Małgorzaty Nowackiej za wysoki poziom kształcenia uczniów.

Podziękowania Publicznego Przedszkola nr  5 za organizację projektów edukacyjnych

Podziękowanie dla pani dyrektor za wsparcie przygotowań Reprezentacji Polski Młodzików w baseballu