Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Przydatne informacje dla uczniów klas 8 i ich rodziców

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

termin główny

1. język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja 2023r.(środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023r.(czwartek) – godz. 9:00

termin dodatkowy

1. język polski –12 czerwca 2023r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka –13 czerwca 2023r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
(w minutach)

język polski 120 (przedłużenie do 180)

matematyka 100 (przedłużenie do 150)

język obcy nowożytny 90 (przedłużenie do 135)

........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

i inne przydatne informacje

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

 1. Przybycie do szkoły w wyznaczonym terminie (według harmonogramu)
 2. Wejście do szkoły – wyznaczone drzwi.
 3. Dezynfekcja rąk, pomiar temperatury.
 4. Skorzystanie z szatni (jeśli będzie taka potrzeba – pozostawienie okryć, torb, urządzeń telekomunikacyjnych itp.).
 5. Udanie się najkrótszą drogą do sali egzaminacyjnej.
 6. Losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował. (Niektórzy uczniowie będą mieli wskazane miejsce ze względu na dostosowanie warunków – np. praca na komputerze). Okazanie legitymacji szkolnej, jeśli będzie taka potrzeba.
 7. Odebranie arkuszy egzaminacyjnych przez przewodniczącego w obecności ucznia.
 8. Czas do godz. 9.00 – informacje organizacyjne: np.: zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety; zasady oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy; sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (tylko ci uczniowie, którzy mają taki obowiązek); dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 9. 9.00 - rozdanie arkuszy; przeczytanie instrukcji (zwrócić uwagę na sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi
  i w zeszycie zadań egzaminacyjnych; na egzaminie z matematyki konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron), kodowanie arkusza egzaminacyjnego, sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego.
 10. Rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela 
 11. Zapisanie przez nauczyciela czasu rozpoczęcia egzaminu i czasu zakończenia.
 12. Zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali, na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników; konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań
  w czasie egzaminu. Uczeń na egzamin może przynieść małą  butelkę wody mineralnej niegazowanej– butelkę stawia na podłodze, przy swoim stoliku.
 13. Po zakończeniu egzaminu bezzwłoczne opuszczenie szkoły przez zdających.
 14. Zapakowanie przez komisję w obecności 1-2 uczniów wypełnionych arkuszy i kart odpowiedzi do bezpiecznych kopert; przekazanie kopert z pracami oraz dokumentacji z przebiegu egzaminu przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
 15. Po uzyskaniu wyników egzaminu (1 lipca 2022 r.) istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy (Wrocław).
 16. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021,

b) przykładowe arkusze egzaminacyjne,

c) arkusze egzaminu próbnego.
d) zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
e) arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.

17. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu  -  8 lipca 2022r.

PODCZAS EGZAMINU BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ ZASADY SANITARNE AKTUALNIE OBOWIAZUJĄCE (dotyczy: zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, pomiaru temperatury, dezynfekcji pomieszczeń, dystansu społecznego itp.).

W egzaminie uczestniczą osoby zdrowe, które nie przebywają w izolacji i nie miały kontaktu z osobami chorymi na COVID.

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl.

Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki będą udostępnione w ZIU 1 lipca 2022 r. od godz. 10:00.

......................................................................................................................................................................................................................................................

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

"Informacje dla ósmoklasistów" CKE

 

 

Dziennik elekroniczny

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

 

list gratulacyjny za prymusa opolszczyzny

Podziękowanie

Certyfikat ukończenia projektu edukacyjnego CZytam z klasą

 

Podziekowanie dla szkoły za udział w akcji Gorączka Złota-edycja 2020

 

Podziękowanie dla szkoły za udział w Międzynarodowym Konkursie KANGUR -edycja 2019/202

Podziękowanie dla szkoły za udział w projekcie " Razem przepisujemy Biblię"-maj 2020

Certyfikat potwierdzający udział w XII edycji programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie edykacyjnym "Lepsza Szkoła " edycja 2019/2020

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Jeden Naród Ponad Narodami"

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Szkoła do hymnu" -rok szkolny 2019/2020

Dyplom potwierdzający udział szkoły w akcji "Szkoła pamięta" -rok szkolny 2019

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w Kongresie Oświatowym-Harmonia Edukacji 2019

Dyplom za zajęcia I miejsca w II Międzyszkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich 2019

Dyplom za zajęcia III miejsca na Festiwalu Praw Człowieka 2019

Podziękowanie od Publiczenego Przedszkola nr 5 za przeprowadzenie Bajkowego Balu Karnawałowego 2019

Dyplom za udział szkoły w akcji " Rekord dla Niepodległej" 2018

Dyplom dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 za I miejsce w plebiscycie NTO " Szkoła Roku"

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie Lepsza Szkoła 2017/2018 

Podziękowanie od Rejonowego Oddz. PCK w Kędzierzynie za współpracę na rzecz innych osób

Podziękowania Prezydenta M. Kędzierzyna-Koźla dla dyrektora szkoły za akcję Gorączka Złota 2018

List gratulacyjny GRUPY AZOTY dla dyr. Małgorzaty Nowackiej za wysoki poziom kształcenia uczniów.

Podziękowania Publicznego Przedszkola nr 5 za organizację projektów edukacyjnych

Podziękowanie dla pani dyrektor za wsparcie przygotowań Reprezentacji Polski Młodzików w baseballu