Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Obowiązek informacyjny -osoby trzecie

Obowiązek informacyjny dla osób trzecich, od których dane nie są zbierane

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. 1 Maja 3.

W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej – Curie

ul. 1 Maja 3

47 – 220 Kędzierzyn – Koźle lub na adres mailowy: iodpsp6@op.pl

1. Celem przetwarzania danych Pani / Pana jest odbiór wychowanka z placówki oświatowej zgodnie z nadanym upoważnieniem przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, a także na podstawie przesłanki z art. 6 lit. 1 pkt. c) RODO ( obowiązek prawnie ciążący na administratorze).

2 .Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa tj. art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

3. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości przekazania wychowanka osobie wskazanej w upoważnieniu wystawionym przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

4. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego.

5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz placówki oświatowej.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania wychowanka do placówki oświatowej. Pani / Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu nauki wychowanka w placówce oświatowej.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) poprawiania swoich danych osobowych;

3) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z od rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który wskazał Państwa w upoważnieniu do odbioru wychowanka z placówki oświatowej.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dziennik elekroniczny

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

 

list gratulacyjny za prymusa opolszczyzny

Podziękowanie

Certyfikat ukończenia projektu edukacyjnego CZytam z klasą

 

Podziekowanie dla szkoły za udział w akcji Gorączka Złota-edycja 2020

 

Podziękowanie dla szkoły za udział w Międzynarodowym Konkursie KANGUR  -edycja 2019/202

Podziękowanie dla szkoły za udział w projekcie " Razem przepisujemy Biblię"-maj 2020

Certyfikat potwierdzający udział w XII edycji programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie edykacyjnym "Lepsza Szkoła " edycja 2019/2020

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Jeden Naród Ponad Narodami"

Podziękowanie dla szkoły za udział w akcji "Szkoła do hymnu" -rok szkolny 2019/2020

Dyplom potwierdzający udział szkoły w akcji "Szkoła pamięta" -rok szkolny 2019

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w Kongresie Oświatowym-Harmonia Edukacji 2019

Dyplom za zajęcia I miejsca  w II Międzyszkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich 2019

Dyplom za zajęcia III miejsca  na Festiwalu Praw Człowieka 2019

Podziękowanie od Publiczenego Przedszkola nr 5 za przeprowadzenie Bajkowego Balu Karnawałowego 2019

Dyplom za udział szkoły w akcji " Rekord dla Niepodległej" 2018

Dyplom  dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 za I miejsce w plebiscycie NTO " Szkoła Roku"

Certyfikat  potwierdzający udział szkoły w projekcie Lepsza Szkoła 2017/2018 

Podziękowanie od Rejonowego Oddz. PCK w Kędzierzynie za współpracę na rzecz innych  osób

Podziękowania Prezydenta M. Kędzierzyna-Koźla dla dyrektora szkoły za akcję Gorączka Złota 2018

List gratulacyjny GRUPY AZOTY dla dyr. Małgorzaty Nowackiej za wysoki poziom kształcenia uczniów.

Podziękowania Publicznego Przedszkola nr  5 za organizację projektów edukacyjnych

Podziękowanie dla pani dyrektor za wsparcie przygotowań Reprezentacji Polski Młodzików w baseballu